Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 9 mar 2011

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Röl Händö byar Smedsta Vik Akaren Bråhovda by Ekeby by Mälby By Aronstorp Tyskkrogen Svartenstorp Sundby by Svartbäcken stora Stubbetorp Röl - Händö by Nählen Norlången navesta stora Totti

Under denna rubrik återfinns Byar och gårdar NV om riksväg 55 (Runt sjön Skundern)

  • Se den vertikala menyn till vänster.
  • Eller skriv ett gårdsnamn i "SÖK" ovan
  • Får Du inte träff? Gå till huvudmenyn längst upp på sidan och till rubrik Byar & gårdar SÖ och pröva där
  • Får Du ändå inte träff så har jag nog inte registrerat gården ännu

Fastighets bildning pågår ständigt och någonstans måste man ta en början. Här har Svenska Gods och gårdar tryckt 1938 fått vara utgångspunkt.

 

 

1