Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 3 okt 2010

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Källor Sörmland Dunker Kontakt

 

 Falckman, J. D.

 

Dissertatio Academica De paroecia Dunker eique annexa Lilla Malma (1769, 44). Översatt och utgiven som SH nr 6 (1939, 37) Th N. 356-59. Ahlenius. 138-40. Ljungqvist, J. E.

 

 

Björndammen, en sevärdhet från midten af Sörmland

 (SN 1915, 63-69). Sjögr. 488-89. Almq II. 259-61.

 

 

Bahr, A. v.

Den gamla prästgårdens fuga (1935, 77-148).

 

Hedwall, A. Sörmländska släktgårdar (1935, 72-84).

 

 

 Jansson, E. A. Den förste Tersmeden (1941, 85).

 

 

Christiansson, H. Dunkers socken (Hbf sockenbeskr. nr 1. 1945, 40). SvS II. 716-54.

 

 

Kyrkan

Hedendahl, J. A . Dunkers kyrka i Södermanland (1912, 37). Westlund, P.-O. S Kr

1:15.

 

Ekensholm

Upmark, G. Ekensholm (S1H 1923, 141-56). Ekensholm (SvH 1924, 241-42). Almq II. 510-12 och 531-32 (Händö).

 

 

Fitinghoff, R.

Minnenas kavalkad (1948,

17-44).

 

Johannisnäs eller Askängen

Almq II. 720-22.

 

 

 

1