Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 3 okt 2010

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Källor Sörmland Dunker Kontakt

 

 

SÖRMLÄNDSK

BIBLIOGRAFI

 

 

Av Matts Essén

SÖRMLÄNDSKA HANDLINGAR Nr 17

Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria

Sida 1 av 119 Sörmländsk bibliografi - Matts Essén

 

INNEHÅLL

Företal 3 Förkortningar 5

I. Allmän översikt

1. Bibliografi 7 2. Arbeten rörande landskapet i sin helhet 8

3. Skrifter

a) Periodiska skrifter. b) Tidningshistoria

 

9

 

4. Ecklesiastikstaten

a) Samlingsverk. b) Prästgårdar. c) Kyrkan. d) Den kyrkliga

konsten

 

10

 

5. Folkbildningsarbetet

a) Allmän översikt. b) Hembygdsarbete, hembygdsmuseer. c)

Hembygds-

böcker. d) Naturskydd. e) Scoutrörelsen, det kyrkliga

ungdomsarbetet.

f) Skolor och undervisning

 

13

6. Södermanlands-Nerikes nation 15

7. Språket.

a) Ortnamn. b) Folkmål

 

18

8. Skönlitteratur 19

9. Skön konst

a) Byggnadskonst, allmogebyggnader. b) Byggnadskonst,

slott och herrgårdar.

c) Byggnadskonst, städer. d) Konst och konstnärer. e)

Hemslöjd. f) Sockendräk-

ter. g) Folkvisor, folklig musik. h) Sång, musik. i) Skådespel

20

10. Arkeologi 24 11. Historia 27

 

12. Heraldik, ex libris 28

13. Biografi

a) Länskalendrar. b) Matriklar, ecklesiastikstaten. c)

Herdaminnen. d) Biografier

över enskilda personer. e) Porträttsamlingar

 

28

 

14. Folkkunskap

a) Folkliv, allmänt. b) Folktro, sägner, sagor. c) Herrgårdsliv.

 

30

 

15. Geografi

a) Allmänna arbeten. b) Befolkningsförhållanden. c) Kartor

 

32

 

16. Samhälls- och rättsväsen

a) Rättskipning. b) Södermannalagen. c) Brandväsen. d)

Sockenstyrelse

 

36

 

17. Ekonomi

a) Jordbruk. b) Trädgårdsskötsel. c) Skogsskötsel. d) Jakt. e)

Fiske. f) Handel, industri och hantverk. g) Banker

 

37

 

18. Kommunikationer

a) Resor och vägledningar. b) Landsvägar. c) Järnvägar. d)

Kanalanläggningar

 

42

19. Gymnastik och idrott 46 20. Krigsväsen 46

21. Naturförhållanden

a) Meteorologi, hydrografi. b) Geologi. c) Botanik. d)

Zoologi.

 

48

22. Sjukvård, hygien 52

II. Ortbeskrivningar

Socknar 53 Socknar 78

III. Ortbeskrivningar. Städer, köpingar, m. m.

Städer 110 Köpingar 136 Härad 137 Södertörn 139 Sjöar 140 Gripsholm 141 Sakregister 145 Ortnamnregister 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1