Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 3 okt 2010

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

                                                                                                                                             

Keramosfabriken

var verksamt från slutet av 1940-talet till 1956.

 

Fabrikslokalerna var förlagda till Lundby by i nuvarande Nämndemansgårdens hus (Västerbo)

 

Affärstdé: Tillllverka julprydnader för hem och butker

 

Produktionen byggde på att göra en form av paper som doppades i ett lim och som därefter fick torka. Formen blev stark och hård och målades i glada färger.

 

Det var sättet att göra pappersfomarna som gjorde denna produktion så unik.

 

Grundare var Henning Carlson, Wadsbro Gård, men strategin bakom utvecklades av svågrarna Karl Andersson och Harald Nilsson. En försäljningsorganisation knöts till företaget. Kontaktperson och försäljningsansvarig var Göte Oscarius från Göteborg.

 

Under högsäsong var det full fart och traktens folk engagerades i arbetet.

 

 

På nästa flik presenteras en lönelista från 1948-49 med idel kända Dunkrsbor vid den tiden.

 

Karl blev verkmästare och ansvarade för verksamheten fram till sin död 1956. Därefter lades verksamheten ner.

 

 

 

1