Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 6 mar 2011

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Dunkershall Strömshammar Ökna Sjölund Alms by Kulla by Hässelby by Wadsbro Sörtorp Lundby by Kyrkbyn Ekensholm m Torp

Ökna

 

Ur SGG 1938

Postacir.: Dunker. Tel. 17.
            

                                                   
Oekna.jpg

Areal: Total 238 har, därav 115 åker, 123 skog 0. hagm. Tax.-v. 109.000.
Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Barr-
0.
lövsk. 12 hästar, 4 unghästar, 50 kor, 35 ungdj., 10
svin, 50 höns. Traktordrift. Arealen täckdilcad. Gården till släkten genom arrende 1913.


Äg.: Överstinnan Eva von Stockenström.

Arr.: Karl Axel Boklund f. 12/6 1870. Son till Andreas Boklund o. h. h. Selma f. Pettersson. Gift med Augusta Andersson f. 1865. Barn: Edvard, Arvid.
Arr.: Ordf. i komm.-stämman, v. ordf. i komrn.fulim., ordf. i fattigv.-styr. o. Villåttinge härads hushålln.-gffle m. m., medi. av samti. ekonomiska fören. Flera diplom för hästar o. boskap.

 

 

1