Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 3 okt 2010

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Dunkers levande byggd SLU Syföreningen Kören SDUK Skunderns väl Dunkrs IF SLKF Kyrkl ungdomskr.

                                                                                                                   

SLU, "Sveriges lantbruks ungdom" var Bondeförbundets ungdomsförbund. Föreningens var aktiv under 40-, 50-, och 60-talet och även om den hade politiska rötter var verksamheten mycket opolitisk.

 

SLU-medlemmarna rekryterades bland landsbygdens ungdommar och var ofta nära knutna till lantbruket. Många av föreningens medlemmar hade en föräldragård bakom sig och föreningen var därmed ganska resursstark när den samlade sina krafter.

 

40-talet präglades av krigets villkor med begränsade kommunikationer etc. Föreningen arrangerade dans i bygdens hagar (Navestahage) och logar för ungdamen i Dunker. Man ordnade tävlingar i lantbrukets och lanthushållets dicipliner. 

 

Lindersborg var "hemma"-arenan för möten och vinterns andra aktiviteter.  Dansmusiken bestods av lokla förmågor  med dragspel och gitarr som huvudinstrument. Spelmanspengar samlades in genom att låta en hatt gå runt bland dansgästerna.

 

 

Föreningen var välordnad hade organiserade möten (i regel före dansen) med ordförande, belsutordning, protokoll och mdlemsinformation. Det är många Dunkersbor som fått sina första lärospån och debut i föreningslivet genom SLU

 

 I och med avfolkningen från lansbygden under 60-talet krympte medlemsunderlaget och föreningen blev med tiden en lokalavdelning i ett traditionellt politiskt ungdomsförbund (Centern).

 

 

 

1