Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 9 mar 2011

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Dunkershall Strömshammar Ökna Sjölund Alms by Kulla by Hässelby by Wadsbro Sörtorp Lundby by Kyrkbyn Ekensholm m Torp

Sjölund

Ur SGG 1938

Postadr,: Dunker.

Sjoelund.jpg
Areal: Total 15 har, därav 9 åker, 6 skog. Tax.-v. 9.900.
Jordart: Sand- o. rnull jord. Skogsbest.: Barrsk.

Manbyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. samtid. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdj., 2 svin, 300 kaniner, 15 höns.

Såsom arrendegård under Ekensholm har gården brukats i nuv. arr :s släkt sedan 1870
Äg.: verstinnan Eva von Stockenström.
Arr.: Oskar Anselm Karlsson f. 17/8 1885. Son till
K. A. Svensson o. h. h. Kristina. Gift med Edit f. Pettersson. Barn: Folke, Birger, Rut.

 

 

1