Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 9 mar 2011

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Ur SGG 1938

Smedsta

Smedsta.jpg

Smedsta Gård
Postadr.: Röl-Bmedsta. Tel. 16 Malmköping.


Areal: Total 556 har, därav 170 åker, 386 skog. Tax.-v 145.500.
Jordart: Lerjord o. dyjord på lerbotten. Skogsbest.:
Furu- o. gransk.

Manbyggn. uppf. i slutet av 1700- talet, omb. på 1880-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1860, tiib. o. renov. senare. 10 hästar, 2 unghästar, 52 kor, 27 ungdj., 3 tjurar, 7 svin, 150 höns. Traktordrift Arealen täckdikad.

Gården till släkten 1917, då äg. själv brukade den. Sedan 1922 arrend. nuv. brukare gården.
Äg.: Lojtnart K. J. Engs stbh.
Arr.: Axel Pettersson f. 22/10 1893. Son till Per Gottfrid Steffansson o. h. h. Anna Lovisa Persdotter. Gift 23 med Tyra Maria Kristina f. Önell. Barn: Eskil, Margit.
Arr.: Medi. av samtl. ekonomiska fören., ombud i
R. L. F., ortsombud för B. F:s lokalavd. Diplom för aveissuggor. Arrend. tidigare tnnö i Tjärstads sn, Östergötland.

Bilden tagen ca 2004

smedsta

 

 

1