Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 9 mar 2011

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Dunkershall Strömshammar Ökna Sjölund Alms by Kulla by Hässelby by Wadsbro Sörtorp Lundby by Kyrkbyn Ekensholm m Torp

Ur SGG 1938

Stromshammar
Postadr.: Dunker.


Areal: Total 27 har, därav 5 åker, 22 skogs- 0. hagm. Tax.-v. 10.700.
Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Barrsk. 

Manbyggn. uppf. i mitten av 1800-talet, omb. 1919. Ekonomibyggn. uppf. i mitten av 1800-talet, loge 1919. 1 häst, 4 kor, 1 ungdj., 3 svin, 20 höns.

Gården till släkten genom arrende 1934. Därförut arrend. den av Harald Karlsson. Äg. brukade dessförinnan själv gården.
Ag.: J. U. Kohlers stbh.
Arr.: Oskar Albin Karlsson f. 24/11 1875. Son till
Karl Andersson o. h. h. Charlotta f. Andersson. Gift
1900 med Vendla Amanda Karlsson f. 1874. Barn:
Erik, fosterdottern Margit.


 

 

1