Dunker
Start Dunkersbygden Institutioner Föreningar Byar & gårdar NV Andra företag Byar & gårdar SÖ
Senaste ändring hemsida: Senaste ändring i detta dokument:
28 mar 2013 6 mar 2011

Härifrån når Du databasen <Släktskap>. Den är skyddad av ett lösen. Här nedan ser Du lösenorden.

Databas Användare:  Lösenord
Släktskap        <frukt>          

            <KIWI>

                                  

Ur SGG 1938/

Wik Postadr.: Röl-Smedsta.
Areal: 20,5 har åker. Tax.-v.
10.400.
Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrsk.

Manbyggn.
renov. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1891. 2 hästar,
6 kor, 2 ungdj., 3 svin, 40 höns
.

Manbyggn.
renov. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1891. 2 hästar,
6 kor, 2 ungdj., 3 svin, 40 höns
.

Wik.jpg 

Gården till släkten
1930.
Äg.: Olof Erik Helge Rehnholm f. 3 1/12 06. Son till Fr. Rehnholm o. h. h. Hilma f. Gustafsson. Gift med Anna f. Pettersson. Barn: Ann-Man, Arne, Sven, Hans.

 

                                                                                                                                                

 

 

1